En fôrbåt skal natt til fredag levere 500 tonn fôr i stiv kuling, høye bølger og sterk strøm. Vil det være praktisk mulig? Er det forhold til det?

En brønnbåt vil fortøyes til merden for å hente slaktefisk en iskald vinterdag. Hvor stor blir belastningen på anlegget?

Avansert

Det er to eksempler på problemstillingene som et nytt banebrytende system, bestående av avansert software, diverse sensorikk, flere kommunikasjonsbokser, og en ny sensorbøye skal overvåke og prognostisere. Bak dette står firkløveret Lerøy, Multiconsult, Norut og AKVA group.

Produktet er døpt Akva safe guard og lanseres under AquaNor-messen i Trondheim denne uken.

– Utviklingen i havbruksnæringen med større enheter og mer eksponerte lokaliteter, kombinert med større fartøyer og flere til dels kompliserte arbeidsoperasjoner gir et opplagt behov for gode beslutningsverktøy, sier Ole H. Strømmesen i Lerøy Aurora.

– Ute på havbruksanleggene er det varierende vær-, vind- og strømforhold, dette er svært viktige faktorer med tanke på arbeidsoperasjoner som skal utføres. Akva safe guard er et system som forteller hvordan forholdene har vært, hvordan de er akkurat nå, og ikke minst: Hvordan forholdene blir i tiden fremover, forteller Lerøys konserndirektør for oppdrett, Stig Nilsen, til iLaks.

Faktabasert– Dette har vi jobbet med i fem år, og lar oss ta steget fra en erfaringsbasert til en faktabasert operasjonsledelse på havbruksanleggene. Presis informasjon gir et tryggere grunnlag for beslutningen om man skal sette i gang, eller avbryte en arbeidsoperasjon  – ikke bare basert på erfaring og magefølelse, sier Nilsen.

Lerøy har allerede tatt i bruk dette på noen av sine mest værutsatte lokaliteter i Troms.

– AKVA group tente på teknologien. Vi har kjørt konseptet på fem lokaliteter i Lerøy Aurora. Med det har vi fått økt sikkerheten, gitt en tryggere drift for våre ansatte, økt rømningssikkerhet og fått mindre slitasje på våre anlegg. Systemet er også viktig med tanke på optimalisert foring, spesielt på eksponerte lokaliteter. Erfaringen så langt er at verktøyet treffer veldig godt, sier Nilsen engasjert.

Verdier– Det er et banebrytende samarbeid som gir verdier for Lerøy, og vi håper vi får hele næringen med oss. AKVA group skal få produktet ut og satt det i arbeid ved at vi utnytter ressursene ved Norut og Multiconsult.

– Får vår del som leverandør er det naturlig å ta inn en ny software-komponent. Det passer som hånd i hanske, sier AKVA groups Morten Malm.

Værdata, strømforhold, belastninger på havbruksanlegget og så videre leses i sanntid samtidig som man får en trygge prognose frem i tid.

Droner– Det er også lagt til rette for big data, kommenterer prosjektleder Edmond Hansen i Multiconsult.

Multiconsult har ledet prosjektet og utviklet modulene for miljøovervåking, vær- og strømprognoser og belastninger i anlegget, mens Norut har utviklet kommunikasjon og brukergrensesnitt.

– Norut har en stor satsing på droner, forteller Noruts Njål Borch. – Det er samme platform som ligger i bunnen på droner. Teknologien er tilpasset den store variasjonen i missions.  Du kan få den informasjon du trenger – når du trenger den.

– Brukergrensesnittet er tilpasset de forskjellige arbeidsoperasjonene på havbruksanleggene, ved eksempelvis arbeid med avlusning vil folk på merdkanten være interessert i å vite strøm, oksygennivå og vindkraft, fortsetter Borch.

Sensor– Systemet inkluderer også en nyutviklet sensorbøye som vi har laget sammen med Partnerplast. Vi har forberedt bøyen for 4G og 5G når det kommer. Per idag bruker vi WIFI, skyter AKVA groups konserndirektør for teknologi, bergenseren Trond Severinsen, inn.

– De siste fem år har vi brukt mange millioner kroner til der vi står idag. Innovasjon Norge har også vært med på finansieringen. Det har kostet noen millioner, men jeg er sikker på at vi har laget et produkt som vil generere mange millioner for norsk havbruksnæring, sier Nilsen.

– Vi ser også et betydelig internasjonalt potensiale. Vi skal rulle dette ut på de 25 tøffeste lokalitetene til Lerøy. Og vi har et ønske om at det tas i bruk av hele næringen, sier Morten Malm.