Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS og Frøya-selskapet Åkerblå AS har blitt enige om en intensjonsavtale om at Åkerblå AS kjøper alle aksjene i Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS. Dette oppkjøpet føyer seg inn i en lang rekke oppkjøp Frøya-selskapet har gjort de siste årene.

- Målet for Åkerblå AS er at oppkjøpet av VFH skal danne et selskap som fortsatt skal være konkurranse dyktig og attraktiv som leverandør for våre kunder innen fiskeoppdrett, samt en attraktivt arbeidsplass for de dyktigste fagfolkene, sier admi. direktør Roger Sørensen i Åkerblå og daglig leder Christine Thomassen i VFH i en felles uttalelse.

Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS (VFH) har siden selskapet ble etablert i 1989 utført fiskehelse- og hygienetjenester for havbruksnæringen i Vesterålen, Sør-Troms og omegn. Selskapet er heleid av Christine Thomassen og har seks heltids ansatte.

- Ansatte i VFH og ansatte i Åkerblå AS er glade for at avtalen er i havn og ser frem til utviklingen av begge selskap. VFH skal fortsette som i dag med Christine Thomassen som daglig leder, uttaler de to lederne.

- Som et ledd i begge selskap strategier og videre vekst, er det en viktig avtale som er kommet på plass. Åkerblå AS har hatt gode samtaler og forhandlinger med Christine Thomassen. At vi i dag er kommet til enighet om en avtale, gjør oss både glade og stolte, sier Sørensen.