En elektriker fra El-Konsult AS fikk strøm gjennom begge hendene da han i november i fjor skulle gjøre feilsøk ombord i en frøyaregistrert fiskebåt.

El-konsult meldte som de skulle fra Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap(DSB).

I følge DSB ble det oppgitt at det var en løs ledning i styreskapet på shelterdekket på fiskebåten. Denne ble ikke oppdaget før driftslederen kom i kontakt med den i forbindelse med feilsøkingen og det oppsto strømgjennomgang hånd til hånd.

- Årsaken til ulykken bedømmes å være brudd på driftsforskrifter ved arbeid på spenningssatt anlegg i henhold til Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, da nødvendig verneutstyr manglet, skriver DSB til El-Konsult.

Det ble ifølge DSB rapportert at hendelsen medførte personskade med en dags skadefravær.

Det ble opplyst at det ikke oppstod materielle skader på anlegget, og det ble ikke gitt opplysninger om at anlegget hadde tekniske feil. I meldingen ble det oppgitt at den skadde etter strømgjennomgangen fulgte bedriftens rutiner og kontaktet lege.

Lege sendte den skadde videre til sykehus, selv om det ikke ble oppdaget urytme eller andre feil, med 1 døgn observasjonstid. Det ble i meldingen opplyst at ingenting unormalt ble registrert på sykehuset, skriver DSB.

DSB skriver også at de har avsluttet saken fra deres side.

El-Konsult har fulgt opp ulykken internt i firmaet.

- Intern avviksbehandling er utført. Det var her brudd på våre prosedyrer ”arbeid under spenning”, der det ikke ble brukt riktig verneutstyr. Prosedyre er tatt opp på nytt med vedkommende. Dernest tas slike avvik opp på montørmøter der det blir presisert viktigheten av å følge slike rutiner, skriver Vibeke Knutshaug i El-Konsult AS.

El-Konsult presiserer at vedkommende hadde verneutstyr, men at det ikke ble brukt.

928 28 154 lars@hitra-froya.no