Det skriver Adressa. Christer Johansen er driftsleder ved lokalitet Rataren og Rateren 2, mellom den nordlige delen av Frøya og Sula og Mausund. Han sier at hvis den gode lusesituasjonen fortsetter noen uker til, vil de kunne sende laks til slakting som ikke har vært til lusebehandling.

– Når vi teller lus, finner vi en og annen, men det er så godt som ingen. Ved tellinger gjennom sommeren og høsten i fjor var det i en rekke merder ingen lus i det hele tatt. Slik var det i uke etter uke, sier Johansen.

Johansen begrunner den gode lusesituasjonen med slavisk renhold, rensefisk, luseskjørt rundt merdene og tett samarbeid mellom oppdrettsselskapene.

Ifølge offisielle tall er det lite lus i hele Frøya nord. Asgeir Østvik, veterinær i Åkerblå som er regional lusekoordinator for Midt-Norge, sier situasjonen er en helt annen nå sammenliknet med 2015 og 2016.

– Vi har en situasjon nå som er veldig lovende. Det ser ut til at bransjen har fått kontroll over lusa i det området vi kjenner til, som er Nordmøre og den sørlige delen av Trøndelag.

Selv om Mattilsynet gleder seg over oppløftende resultater for oppdretterne på Frøya, sier de situasjonen er uforandret på landsbasis.

– Det er store regionale forskjeller i mengden lakselus, og når vi ser på landet som helhet, er situasjonen nå omtrent den samme som på dette tidspunkt i fjor, sier Elisabeth Wilmann, direktør for avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet.