Også i år har Frøya, Hitra og Trondheim kommuner felles stand under Aqua Nor. Dette er en del av trepartssamarbeidet de har etablert, hvor samarbeid på næring og innovasjon er et viktig element.​

Ved siden av å presentere seg som næringkommuner, handler Aqua Nor om å møte bedrifter og snakke med folk. I år har de tre kommunene lagt opp til en runde hvor de på torsdag skal møte seks bedrifter som de på forhånd har utfordret på hva kommunene deres kan bidra med. Blant disse er Åkerblå fra Frøya og Wingtech fra den delen av Snillfjord som snart blir en del av Hitra kommune.

- Vi har lyktes

På standen onsdag formiddag møter lokalavisa kommunikasjonssjef Kjell Roar Sæther fra Hitra kommune og frøyaordfører Berit Flåmo.

- Jeg synes vi har lyktes med opplegget tidligere. Denne gangen er det mer teknologi-orienterte bedrifter vi skal møte. Jeg opplever at bedriftene er glade for at vi er her og møter dem, og for at vi har stand, sier Berit Flåmo.

- Kommunene skal være synlig aktører, og jeg opplever at vi er det. Den satsninga Hitra har gjort med tilrettelegging, gir gjenklang i næringa. Jeg tror vi blir oppfattet som viktige og proffe samarbeidspartnere, sier Kjell Roar Sæther.

- En viktig del av det å være her, er å snakke med folk. Og her kan man få muligheten til å slå av en prat med næringslivsledere og andre som ellers har det veldig travelt, sier Berit Flåmo.