Nyhus Maskin vant første oppdrag for Fosen Vind på Hitra. Det opplyser Fosen Vind i en pressemelding.

- Kontrakten omfatter oppgradering av den eksisterende adkomstveien for å klare transport av lengre turbinblader enn den opprinnelig var bygget for til Hitra 1. I tillegg vil det bli sprengt ut tomt for nytt transformatoranlegg og etablert et riggområde for den videre utbyggingen. Arbeidet vil starte 15. august i år og markerer starten på en sammenhengende byggeperiode som vil pågå til Hitra 2 vindpark ferdigstilles høsten 2019. Den store kontrakten for infrastruktur vil bli tildelt i september og kontrakten for oppgradering av kraftlinjen skal tildeles før jul i år, står det i pressemeldingen.

Kort om Hitra 2 vindpark

  • Produksjon (GWh) 290

  • Installert effekt (MW) 93,6

  • Byggestart 2018

  • Turbinmontasje 2019

  • Idriftsettelse 2019

  • Vindturbiner 26

  • Veier, adkomst pluss interne (km) 18