Avblåste redningssøk - nødrakett kom fra klubbhuset