Etterlyser fremdriftsplan for havbruksmuseet

foto