En vet ikke hvordan man reagerer på en krise før man står i en