Samlet inn over 15.000 kroner til medisinsk hjelp

foto