Stort arbeid for å bedre strømforsyningen – ber folk om å bruke så lite strøm som mulig