Bedt om å ta imot 80 flyktninger. Mener man kun vil klare å ta 20