Sluttstreken er satt for Kreftforeningens innsamlingsaksjon i år.

– For en fantastisk god innsats som har blitt gjort. Guri Kunna videregående skole har bidratt med 688.538 kroner til aksjonen i år, forteller markedsrådgiver Petter Spolén i Kreftforeningen.

Det er 173.538 kroner mer enn i fjor.

– Det er et helt utrolig bra resultat. En stor takk til alle som har bidratt; aksjonssjefer, skolen, folket i Øyregionen og ikke minst næringslivet, sier Spolén via lokalavisa.

Litt over 11.000 kroner mer enn «konkurrenten»

Resultatet fordeler seg slik etter skolestedene:

  • Hitra: 349.951 kroner

  • Frøya: 338.587 kroner

Det vil si at det har kommet inn 20.000 kroner til på Hitra i løpet av påska og litt i underkant av 10.000 kroner på Frøya. Dermed er det Hitra som vinner årets «internoppgjør» mellom skolestedene.

Tidligere har Spolén fortalt at det innsamlingsmessig har vært et vanskelig år.

– Det har vært vanskelig å få russen til å engasjere seg og det er dyrtid for veldig mange. Likevel befester Guri Kunna vgs. sin posisjon som Norges beste skole når det kommer til innsamlinga til kreftaksjonen, sier Spolén.

Har samlet inn over 7 millioner kroner til sammen

Siden 2016 har russen ved Guri Kunna videregående, næringslivet og lokalbefolkninga totalt samlet inn 7.330.500 kroner til Kreftforeningen.

– Det er helt vanvittig mye, og noe vi er veldig stolte av, sier Spolén.