Det første av en rekke nye byggverk i ferd med å reise seg