Vidar opplevde at bygg etter bygg rundt han ble offer for «Ingunn»