De første ansatte ved folkehøyskolen er på plass. Her er de