– Vi skal ikke sette liv og helse i fare ved å ferdes ute i orkanen