Storbonden har fått «kjærest». Ønsker å være et forbilde