F.v. Julie Kristoffersen, Andrea Østheim, Hilde Østheim og Mette Antonsen syntes det var sterkt å være tilstede, men samtidig godt å være sammen om sorgen.
Rådmann Ole Henrik Fjørstad innledet minnemarkeringa.
Blomster og lys ved folketallsmonumentet.