Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det ser ut til å bli 26 flere øyværinger i år.

Det er takket være veksten på Frøya at øyregionen kommer ut med positiv befolkningsvekst. Ved årets begynnelse var det 4.937 frøyværinger. Ved kommende årsskifte antar SSB at det er 4.976 frøyværinger - en økning på 39 i løpet av 2017.

På Hitra peker pila motsatt vei. Fra 4.659 innbyggere  ved forrige årsskifte til antatt 4.646 ved årets slutt, gir en nedgang på 13 for Hitras del.

1031 flere siden 1990

Ser vi bakover til 1990, viser utviklingen en kraftig vekst for båede Frøya og Hitra.

I 1990 var det det 4.293 frøyværinger mot dagens 4.976 - en økning på helse 683. På Hitra i samme periode har innebyggertallet gått fra 4.298 til 4.646. Dette er en økning på 348.