Kirkevalget, der det skal velges nye menighetsråd til den neste fireårsperioden, holdes samtidig med valg til fylkesting og kommunestyrer.

Kirkevalget består av to valg: Valg til landets 1.235 menighetsråd og valg til landets 11 bispedømmeråd som samlet utgjør Kirkemøtet i Den norske kirke. Alle med stemmerett i kirka skal ha fått tilsendt valgkort og informasjon om Kirkevalget 2015 innen 8. august. Kirkevalget finner sted i et lokale med umiddelbar nærhet til det offentlige valget, mens valgkortet forteller om sted og valglokalenes åpningstider. For mer detaljert informasjon, kan du se på nettsidene til kirkevalg.no.

Nedenfor har vi listet opp kandidatlistene til våre sokn:

Fillan Sokn

JORUN SILDNES AUNE, 70 år, KNARRLAGSUND, Pensjonist

ANNBJØRG STRØM, 75 år, OLDERVIKVEIEN, HITRA, Pensjonist

HANNE STRØM TRØNNES, 39 år, KNARRLAGSUND, Lærer

GERD BENTE SOLLIE LARSEN, 59 år, PORSHAUGEN, HITRA,

ODD HELGE NORDBOTN, 57 år, KNARRLAGSUND,

SONJA MATHILDE SKAGET, 70 år, HITRA, Pensjonist

INGER JOHANNE ROALD, 67 år, KNARRLAGSUND,

RIGMOR KRISTOFFERSEN, 49 år, SLOKHEIVEIEN, HITRA, Aktivitør

PAUL MARTIN GRINDSKAR, 72 år, KNARRLAGSUND, Pensjonist

NILS ARVE LIE, 64 år, OLALIVEIEN, HITRA, Pensjonist

LINE HAMMERVOLD, 42 år, KNARRLAGSUND,

IREN KRISTIN MASTAD, 59 år, KNARRLAGSUND,

KNUT RAGNAR ANSNES, 71 år, VIKATOPPVEIEN, HITRA,

MILDRID SOFIE DYBSLAND OLSEN, 65 år, PORSHAUGEN, HITRA,

TORIL HALTLAND, 67 år, ANSNES,

Hitra Sokn

FREDRIK STRØM, 66 år, MELANDSJØ, Sjåfør

BENTE OVEDIE ANTONSEN KJERRINGVÅG, 53 år, DOLMØY,

TERJE ØRNULF KORSNES, 43 år, MELANDSJØ,

ANN KRISTIN FLOOR, 68 år, MELANDSJØ, Pensjonist

KNUT ARNE FLOOR, 69 år, MELANDSJØ, Pensjonist

ØYVIND SAND, 61 år, MELANDSJØ,

Kvenvær Sokn

ASBJØRN SKJELVIK, 68 år, KVENVÆR, pensjonist

ELISA TERESE MONSØ, 33 år, KVENVÆR,

ASBJØRN INGVAR SANDVIK, 68 år, KVENVÆR,

HANNE KAROLINE ZAHL RØVIK, 27 år, KVENVÆR,

MARIANNE ØSTENSEN, 43 år, KVENVÆR,

ØYVIND HELSØ, 44 år, KVENVÆR,

RIGMOR JOHANNE HERMANSTAD BREVIKDAL, 60 år, KVENVÆR,

KITTY FOSS HELSØ, 51 år, KVENVÆR,

SOLFRID MURVOLD, 68 år, SANDSTAD,

PER OTTO HERTZBERG SJØLIE, 70 år, KVENVÆR,

Sandstad Sokn

NINA KRISTIN NESSET, 35 år, HESTVIKA,

HARALD MORTEN REFSNES, 47 år, SANDSTAD,

ANNA KAROLINE HAMMER HARDIE, 20 år, SANDSTAD, Student

ROLV SIGMUND KROGNES, 67 år, HESTVIKA, Pesjonist

ANNE-BERIT BÄCKMARK TØRSTAD, 58 år, SANDSTAD,

HANNA STRØM, 43 år, HESTVIKA,

GUNN ASTRID WEDØ HJERTÅS, 54 år, HESTVIKA,

YVONNE MØLLER, 38 år, HESTVIKA,

ELISABETH ULVAN LERVÅG, 38 år, SANDSTAD,

KARINE MØLLER, 39 år, SANDSTAD,

INGER ANNE MARGARET ØSTMARK, 65 år, SANDSTAD,

ELIN STRØM, 42 år, SANDSTAD,

TERJE REKSEN, 48 år, HESTVIKA,

JANNE KARIN SIRIVIK, 44 år, HESTVIKA,

AUD MARIE GUTTELVIK STRØM, 63 år, SANDSTAD,