Jeg som lider av utsettelsessyndromet har jo sjølsagt utsatt alt til etter jul