Dag etter dag er båtene breddfulle av plastsøppel. Her er det de mener lokalpolitikerne må kreve

foto