Jesper Husby er over gjennomsnittet interessert i bil og er i den mest utsatte gruppen i trafikken. Da første runde med  RPM - ”Rett på målgruppen”  - ble gjennomført i 2012, var han en av to frøyværinger som deltok.

- Det var et bra opplegg. Vi fikk blant annet kjøre på bane her på Frøya, med to ulike biler. Den ene var en typisk rånebil med kappa fjær, noe du kan gjøre alene hjemme i garasjen. Den andre var en normal bil, med lovlige reguleringer. Vi fikk kjenne forskjellen på hvordan de to bilene reagerte på fart og svinger, forteller Husby.

Hva kan skje rundt neste sving?

Bilinteressen har ikke blitt noe mindre etter kurset. Husby tror han har eid over 13 biler siden har var 11 år, og det meste av lønningene hans går til bil. Han har nettopp kjøpt en ny, men den er en kjedelig bruksbil i følge ham selv. Kompis Mikael Myrset har en mye mer interessant bil å vise fram, en BMW m5.

- Den har 316 hestekrefter og kostet sikkert en million da den kom i 91, sier Husby.

Selv om det brukes mye tid på styling av bil og kjøring, mener Husby at han kjører mye roligere i dag enn før han var med på RPM-prosjektet.

- Vi var også på langkjøring, hvor vi fortalte hva som kunne skje hele veien. For eksempel hva som kan møte oss bak neste sving. Det fikk meg til å begynne å tenke litt, og bli mer oppmerksom, sier Husby.

Besøker akuttmottaket og begravelsesbyrå

Rett på målgruppen består av seks samlinger, som avholdes i løpet av flere måneder. Hele veien er tanken at guttene skal være i naturlige omgivelser. De besøker politihuset, øvelsesområdet til Brann og redningstjenesten, akuttmottaket, begravelsesbyrå og baneanlegg.

- På første kurs er det kartlegging og analyse av en ungdomsulykke med alvorlig utfall. Samling to ”Redde liv” er først hos Sandmoen brannstasjon, før deltakerne besøker mottaksavdelingen ved St. Olavs hospital. Vi ønsker å øke kunnskapen og forståelsen for hva som skjer når en ulykke inntreffer, forteller prosjektleder Hege Loe.

Et av kursene består også av et besøk på Svanholm begravelsesbyrå. Her får guttene høre historien om en mann som mistet livet i en nylig trafikkulykke. ”Verdig farvel” heter samlingen, og her er det blant annet fagpersoner som jobber med rekonstruering av døde som forteller om sitt arbeid.

Positive resultat

De tre første samlingene er bygget på alvorlige ulykker og brutale møter med historier fra de etterlatte og de som jobber med dette hver dag. Men kurset skal også la guttene være med på bane sammen med proffe rallykjørere, for å kjenne på sine egne ferdigheter og kjøretøyets begrensninger. Alt i alt tror teamet bak pilotprosjektet at de har en gylden mulighet til å nå inn til de bilinteresserte gutten.

Seniorforsker Dagfinn Moe i Sintef, forteller at de har fått gode resultater fra pilotprosjektet så langt.

- Vi kjører evaluering etter hvert kurs. Vi får høye skår på at guttene mener det er lærerikt og meningsfylt. Dette har tydeligvis engasjert, og forhåpentligvis begynner de å reflektere over sin egen adferd, og kjører saktere enn de gjorde før. Vi kan ikke få dem til å holde fartsgrensa, det ville ha vært en revolusjon. Men det er ett skritt i riktig retning, forteller Moe.