- Dette skal vi fortsette med uavhengig av korona

foto