Derfor legger Frode ned bedriften han har bygd opp siden tenårene