Stortingskandidat Lars Haltbrekken (SV) reagerer på polemikken mellom hitraordfører  Ole Haugen og fiskeriminister Per Sandberg om produksjonsavgift/eksportavgift på oppdrettslaks.

Ole Haugen hevdet i et leserbrev sist onsdag at ministeren trenerer saken, og viser til en rapport som sier at en slik avgift er grei å innføre. Sandberg kvitterer med å kalle hitraordføreren en bløffmaker, og viser til at Stortinget har vedtatt en eksportavgift, og ikke en produksjonsavgift.

Det var SV som fremmet det opprinnelige forslaget i Stortinget, og Haltbrekken støtter Ole Haugen.

-  Dette er bare rør fra Sandberg. Bestillingen fra Stortinget var krystallklar, og jeg forventer at Sandberg i budsjettet til høsten legger fram en avgift som kan innføres i juli neste år, som ordfører Ole Haugen har etterlyst.

- Sandberg kan kalle avgiften hva han vil, men prinsippet Stortinget vedtok var klart. Inntektene fra avgiftene skal fordeles til kommunene ut i fra hvor stor andel av lokalitetskapasiteten kommunen har. Nå må Sandberg levere det Stortinget har bedt om.  For oss er det viktige at de kommunene som stiller arealer til disposisjon for oppdrettsnæringa skal få noe igjen for det. Avgiften er et viktig skritt på veien til å få til det, sier Lars Haltbrekken.