I ekstraordinært statsråd i ettermiddag presenterte statsminister Erna Solberg den nye, utvidede regjeringa. Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) og hans statssekretær Roy Angelvik (FrP) fra Fillan beholder ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken.

- Jeg er veldig glad for at statsministeren og fiskeriministeren vil ha meg med videre, det er en tillitserklæring som jeg setter stor pris på. Fiskeri og havbruk er et viktig område for regjeringen, dette er en næring som vil være med på å trygge velferdsstaten og skape nye arbeidsplasser i årene som kommer, skriver Angelvik i en melding sendt lokalavisa.

Roy Angelvik ble utnevnt til statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet den 27. mai 2016. Han kom først inn i regjeringen som politisk rådgiver for fiskeriminister Per Sandberg i desember 2015. Angelvik har hovedsakelig arbeidet for fiskeriministeren og fulgt opp havbruksnæringa. Det skal han fortsette med, men i den nye, utvidede regjeringen vil han også jobbe mer med næringslivet og den nye næringsministeren, Torbjørn Røe Isaksen (H).

- Når regjeringen først tiltrådte i 2013 samlet vi Nærings- og fiskeridepartementet under ett tak. Det har bidratt til å løfte fiskeri- og havbruksnæringen, som har blitt mer synlig de siste årene. Jeg gleder meg til å jobbe mer med næringslivspolitikk, og håper at jeg kan fortsette jobben med å bygge broer, forteller Angelvik.

Han tok fagbrev som kokk i 1994, og arbeidet som kokk frem til 2001. Videre var han redaktør for kokeboka «Matgleder fra Trøndelag», som kom ut i 2002. Han har vært selvstendig næringsdrivende og drevet med catering og kantinevirksomhet i nærmere ti år. Ved siden av jobb har han vært aktivt involvert i Fremskrittspartiet i Sør-Trøndelag som lokallagsleder, fylkesleder og deretter kommunestyrerepresentant i Hitra kommune i to perioder.

- Trøndelag er et av de viktigste havbruksfylkene i Norge, her skapes det store verdier hver dag. Hav- og fjordområdene i Midt-Norge har gode forutsetninger for matproduksjon og teknologimiljøet ved NTNU og Sintef bidrar til at vi kan få frem det beste i havet. Framtidsutsiktene er svært spennende, sier Angelvik.