Ekspert: Det er et sjeldent mynt-funn Roy har gjort