Kommunen leverer kjempeoverskudd for 2017. Økonomisjefen ser at det kommer store inntekter også dette året