Det var mange pionerer, men noen sto i aller fremste rekke