Kari står opp før hjemmesykepleien kommer, er en flittig bruker av Facebook og Messenger, og i 104-års gave ønsker hun seg konjakk.