Flere har overnattet på hyttene enn det politiet har fått tips om