Hitra-Frøya.no skrev tidligere i dag om at en person ble funnet død i en bil etter et trafikkuhell på Ansnes like etter klokken ti.

I følge lensmann Arild Sollie er den omkomne en mann i 50-årene, fra Hitra.

- En person var alene i bilen som kjørte ut. Bilen krysset et jorde på rundt 100 meter, før den kjørte gjennom en hekk, og ble stående i verandaen til et bolighus. Det var vitner til hendelsen. De forteller at det ble iverksatt forsøk på gjenopplivning, men mannen var død allerede da han ble tatt ut av bilen, forteller Sollie.

- Bilen hadde liten fart, og hadde ingen skader av betydning. Ut fra opplysninger og funn på stedet, finner vi det sannsynlig at et illebefinnende er årsaken til at bilen kjørte ut.

- Det er iverksatt varsling av pårørende i forbindelse med hendelsen, forteller Sollie.