- Helt ærlig, jeg har ikke hatt en eneste kjedelig arbeidsdag siden jeg begynte for fire-fem år siden.

Daglig leder Nils Jørgen Karlsen nærmer seg feststeming. Denne uka markerer Trøndersk Kystkompetanse sine ti første år med kakefest i Blått kompetansesenter (torsdag) på Sistranda og Tekhus (fredag) i Fillan, og Karlsen håper mange interesserte stikker innom. For at Trøndersk Kystkompetanse betyr noe for næringsutviklinga i vår region, det er han ikke i tvil om. Her jobbes det med mer - mye mer - enn det som er synlig i hverdagen til folk flest.

Selskapet ble stiftet tilbake i september 2006, og gikk i 2011 over fra å være en lokal til regional bedrift med eierskap i både Frøya og Hitra. I dag med fire ansatte som har mottoet "Vi lykkes når andre lykkes". Hele tida er det underliggende å hjelpe etablerere i gang på best mulig vis, hjelpe etablerte bedrifter til å ta nye steg, kople kunnskap og folk. Og det kanskje mest synlige for folk flest: Store arrangementer som øyregionens deltakelse i Trøndersk matfestival, den årlige yrkes- og utdanningsmessa på Hitra og Frøya, NTNU Brohode Havbruk og Øyværingstreffet Fløtt Heim som noen eksempel.

- Rollen vi har er også å være i bakgrunnen og bistå både nyetablerere og godt etablerte bedrifter med strategisk utvikling, finansiering, kople dem mot forskning/utvikling, mot andre initiativtakere og kompetanse. For eksempel. Det går veldig mye i strategisk arbeid, gjøre ting i rett rekkefølge, budsjettering og å kople på rett kompetanse. Vidar Garnvik er lysende eksempel på en kar som kom med en god ide og som nå har utviklet sin egen bedrift. Vi har forøvrig et 20-tall bedrifter som har skrevet TKK partner-avtale. Det er bedrifter vi jobber ekstra med, der vi har gjennomganger en eller flere ganger i året der vi prioriterer oppgaver for å nå målene som er satt.

- Forstår næringslivet i øyregionen å bruke dere?

- Ja, i stadig større grad, vil jeg si. Vi er godt forankra i vår region og bygger vår egen kompentanse. Vi er nå flere og har mer kapasitet. Men vi kopler oss også opp mot andre miljøer som er viktig for våre bedrifter. Vi har et kollegium på rundt 20 personer fra Oppdal, Røros og Orkanger. Vi har for eksempel en som sitter på Orkanger med veldig god på generasjonsskifter i bedrifter. Vi bruker ham når den utfordringa dukker opp. Når det kommer til internasjonalisering, kanaliseres gjerne oppgavene til meg. Slik samspiller vi.

- Har det vært viktig med TKK?

- Ja, definitivt. Vi har bygd opp det vi kaller kompetanseforum, som er kurs og konferanser vi arrangerer. Sist uke hadde vi kurs i bruk av Outlook, tidligere kurset vi i sosiale medier, senere i høst har vi salgskurs, altså korte kurs om matnyttige ting. Men vi samarbeider også med BI om "tyngre" kurs. Det er ellers behovet hos næringslivet og kommunene som skaper vår agenda. Samarbeidsavtalen med kommunene er viktig, både som førstelinjetjeneste i kontakt med næringslivet og der vi går inn og tar roller, som for eksempel prosjektet med Øyrekka folkehøgskole.