TrønderEnergi mener byggestopp er myndighetsmisbruk

foto