Helga og Inger tror de vet grunnen til at ikke flere mannfolk danser