Går ut av KNH uten enighet om kaianlegget. - Jeg er fullstendig uenig