Trafikkulykke på Lakseveien. Svært glatte veier

foto