Her skal det freses og asfalteres de kommende dagene