Mange kjente navn på lista som ble vedtatt ved akklamasjon