Siste spor etter bever er fra steinalderen - nå er den her igjen