Noen ligger godt an til å fylle kvoten, mens andre henger langt etter

foto