– Det hjelper ikke at det er folk ute på merdkanten, om ikke båten går dit