Ble voldelig i 50-årslag - kjørt til arresten

foto