Frøya kommune har søkt Kystverket om tilskudd til ny liggekai på Siholmen, med en prislapp på 49 millioner kroner.

Kystverket har nå sendt søknaden over til Fiskeridirektoratet og fylkeskommunen, for en vurdering av liggekaien ut i fra en fiskerimessig og næringsmessig betydning.

Kystverket ber om tilbakemelding innen 1.juni i år.

Kommunen kan vente svar på om tilskuddet godkjennes etter at statsbudsjettet legges frem i oktober.

Plass til to 100-meters båter

Norconsult har utformet forprosjektet, som skisserer en 180 meter lang betongpir som går ut fra knekken i den eksisterende moloen til fiskerihavna ved Siholmen. Dette skal gi liggeplass til to båter, hver på inntil 100 meter, på yttersiden. På innsiden skal det være plass for mindre båter, da maksdybden på innsiden vil være på kun seks meter.