- Dyrene blir kvalt når de setter seg fast i garnene