- Jeg synes det er ganske likt som å gå på videregående skole