Redningsskøyta Sundt Flyer fikk melding om båtbrannenklokken 08.10 tirsdag morgen, på Sør-Leksa rett øst for Hestvika.

- Båten tok fyr i havna på Sør-Leksa, men eieren fikkbuksert båten ut av havna så brannen ikke skulle spre seg til andre båter. Davi kom frem hadde de stengt lufttilføresen godt, slik at det bare var enulmebrann. Vi fikk åpnet en luke på siden og fylte båten med skum for å slukkebrannen. Båten ble berget og med litt arbeid skal det være mulig å bruke denigjen, sier Thomas Olsen, skipsfører på redningsskøyta.