En mann som er bosatt på Frøya, sto nylig tiltalt i Fosen tingrett for promillekjøring. Kjøreturen fant sted morgenen etter at kongeparet besøkte Frøya sommeren 2013.

Tiltalte ønsket å oppleve kongeparet på nært hold, og tok turen til Salmar på Nordsakget hvor det var folkefest og kongelig besøk. Etter at besøket var over, kjørte han heim. Her drakk han en del øl. Tidlig neste morgen startet han opp opp på nytt for å kjøre på arbeid - denne gang med promille i blodet. Fire timer ette kjøreturen ble promilleinnholdet målt til 0,65.

I retten ga siktede uttrykk for at han burde være mere påpasselig, og forstått at han var påvirker da han startet kjøringen.

Dommen i tingretten ble fastsatt til 18 dagers betinget fengsel samt en bot på 20.000 kroner. I tillegg får han ikke tillatelse til å kjøre bil på ett år.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.